Krakowska Spółdzielnia Mieszkaniowa
   

Przetargi:Krakowska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Rękawka 19
ogłasza przetarg dwuetapowy na wykonanie:

Etap I

stanu zerowego hali magazynowej w zabudowie zwartej w granicach działek: nr 308/18, 308/20 Kraków ul. Skośna 12 o wymiarach dł.27,57 m szer. 13,86 m z podpiwniczeniem 75%.

Termin rozpoczęcia robót 7.09.2015 r - zakończenie 10.11.2015 r.

Etap II

wykonanie stanu surowego otwartego hali magazynowej w zabudowie zwartej w granicach działek: nr 308/18, 308/20 Kraków ul. Skośna 12 dł.27,57 m szer.13,86 m wysokość 10,15 /przy głównym wejściu/ powierzchnia zabudowy 352,95 m 2.

Termin rozpoczęcia – po zakończeniu stanu zerowego /12.11.2015 r./

Termin zakończenia 30.12.2015 r.

Oferta powinna zawierać :

Kosztorys ofertowy na wyżej wymienione prace ,w którym należy przewidzieć wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia .Podanie okresu gwarancji. Aktualny wyciąg z Rejestru Firmy z określeniem działalności oraz osób uprawnionych do jej reprezentowania.

Uiszczeni wadium w wysokości:

Etap I -5000zł , Etap II – 10000 zł

wpłacone na konto w Banku PKO SA nr rachunku 88 1240 4432 1111 0000 4722 3840 do dnia Etap I 20.08.2015r,Etap II -18.09.2015 r.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać: Etap I – 21.08.2015 r. Etap II – 19.09.2015 r

Ogłoszenie wyboru oferty nastąpi Etap I -28.08.2015 r. Etap II -29.09.2015 r. wywieszone zostanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie KSM Kraków ul. Rękawka 19.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferty oraz prowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami i prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać po nr tel.122632430 wew 23.

Dokumenty przetargowe do wykupienia w siedzibie Krakowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Kraków ul. Rękawka 19 od dnia 11.08.2015r. Etap I w cenie 120zł , Etap II od dnia 10.09.2015 r .w cenie 120 zł.
Zaproszenie do składania ofert w przetargu nieograniczonym

Krakowska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Kraków ul. Rękawka 19
ogłasza
PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
na wykonanie :

Świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków Krakowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej:

- budynki mieszkalne znajdujące się w Krakowie przy ul. Rękawka 19, 21, ul.   Św. Benedykta 4, 6, 6A, 6B, 8, 10, 12

- budynek biurowy przy ul. Jerzmanowskiego 37 w Krakowie (pawilon typu Namysłów)

- budynek biurowy przy ul. Skośnej 12 w Krakowie.

Termin wykonania 29-05-2015 roku

Oferta zawierać powinna:

- kosztorys ofertowy na wyżej wymienione prace, w którym należy przewidzieć wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia,

- wyciąg z rejestru firm z określeniem działalności oraz osób uprawionoych do jej reprezentowania,

- podanie czy referent jest płatnikiem podatku VAT,

- referencje,

- dowód uiszczenia wadium w wysokości 300,00 zł wpłacone na konto w Banku PKO SA nr rachunku: 88 1240 4432 1111 0000 4722 3840. Wadium płatne do dnia 16-04-2015 roku

Po zakończeniu prac wykonawca zobowiązany jest do przekazania pełnej dokumentacji wraz z posiadanymi aktualnymi uprawnieniami.

Oferty w zamknietych kopertach należy składać w terminie do dnia
17-04-2015 roku w siedzibie Krakowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy
ul. Rękawka 19, w godzinach od 9 do 15.

Otwarcie ofert nastapi w dniu 20-04-2015 roku.

Ogłoszenie wyboru oferty wywieszone zostanie na tablicy ogłoszeń w dniu
21-04-2015 roku w siedzibie KSM przy ul. Rękawka 19.

Dokumentacja na w/w zadania do wgladu w siedzibie Krakowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Rękawka 19.

Opis obiektów do nabycia w siedzibie Spółdzielni w cenie 50,00 zł wpłacone na konto bankowe KSM.

Termin zapłaty za wykonane prace 30 dni od odbioru technicznego oraz złożenia prawidłowej faktury końcowej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferty oraz prowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami i prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Wszystkie niezbedne informacje można uzyskać pod nr tel 12 263-24-30
wew 26. 
Zaproszenie do składania ofert w przetargu nieograniczonym

Krakowska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Kraków ul. Rękawka 19
ogłasza
PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
na wykonanie :

Wymiana instalacji domofonowej w budynkach K.S.M Kraków ul. Rękawka 19, 21 ul. Św. Benedykta 4,6,6A,6B,8,10,12 ul. Krakusa 10

Termin zapłaty za wykonane prace 30 dni od daty ich zakończenia oraz złożenia prawidłowej faktury końcowej.
Termin wykonania 22.09.2014 r - 31.10.2014 r

Oferta powinna zawierać :

Kosztorys ofertowy na wyżej wymienione prace, w którym należy przewidzieć wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
Podanie okresu gwarancji. Aktualny wyciąg z rejestru Firm z określeniem działalności oraz osób uprawnionych do jej reprezentowania. Podanie czy oferent jest płatnikiem VAT. Referencje. Dowód uiszczenia wadium w wysokości 1000,00 zł wpłacone na konto w Banku PKO SA nr rachunku 88124044321111000047223840 do dnia 08.09.2014 r w siedzibie Krakowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Kraków ul. Rękawka 19 w godzinach od 9.00 do 15.00. Otwarcie kopert nastąpi w dniu 20.09.2014. r a ogłoszenie wyboru oferty 20.09.2014 r. zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie KSM Kraków ul. Rękawka 19. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferty oferty oraz prowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami i prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel 12 2632430.


Zaproszenie do składania ofert w przetargu nieograniczonym

Krakowska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Kraków ul. Rękawka 19
ogłasza
PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
na wykonanie :

malowanie farbą emulsyjną tynków klatki schodowej wraz z korytarzami 675m2, malowanie farbą olejną elementów metalowych 64 m2, oraz 30 mb w budynku mieszkalnym K.S.M Krakó ul. Krakusa 10

Termin zapłaty za wykonane prace 30 dni od daty ich zakończenia oraz złożenia prawidłowej faktury końcowej.

Termin wykonania : 1.09.2014r. - 15.09.2014r

Oferta powinna zawierać :

Kosztorys ofertowy na wyżej wymienione prace, w którym należy przewidzieć wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Podanie okresu gwarancji. Aktualny wyciąg z Rejestru Firm z określeniem działalności oraz osób uprawnionych do jej reprezentowania. Podanie czy oferent jest podatnikiem VAT. Referencje. Dowód uiszczenia wadium w wysokosci 300,00 zł wpłacone na konto w Banku PKO SA nr rachunku 88124044321111000047223840 do dnia 14.08.2014 r. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do do dnia 18.08.2014 r w siedzibie Krakowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Kraków ul. Rękawka 19 w godzinach od 9.00 do 15.00. Otwarcie kopert nastąpi w dniu 19.08.2014r a ogłoszenie wyboru oferty 20.08.2014r zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie KSM Kraków ul. Rękawka 19. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferty oraz prowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami i prawo unieważnienia przetragu bez podania przyczyn. Dodatkowe informacje mozna uzyskać pod nr tel. 12 2632430.

Kosztorys ofertowy do wykupienia w siedzibie Krakowskiej Spółdzielni \mieszkaniowej Krakó ul. Rękawka 19 w cenie 50,00 zł

Kraków 04.08.2014 r 
Zaproszenie do składania ofert w przetargu nieograniczonym

Krakowska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Kraków ul. Rękawka 19
ogłasza
PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
na wykonanie :


Pięcioletnich pomiarów ochronnych elektrycznych impedencji zwarcia, rezystancji przewodów, badanie zabezpieczeń różnicowoprądowych , instalacji odgromowej w obiektach KSM - Kraków ul. Krakusa 10, Rękawka 19, 21, Św. Benedykta 4, 6a,6b,8, 10, 12, ul. Rękawka 17. Na nieruchomościach tych znajduje się :
lokali mieszkalnych 120 o pow. ok. 5672 m2
lokali uzytkowych 16 o pow. ok. 465 m2
Oferta zawierać powinna :

      Kosztorys ofertowy na wyżej wymienione prace, w którym należy przewidzieć wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz podanie wyciągu Rejestru Firmy z określeniem działalności oraz osób uprawnionych do jej reprezentowania , podanie czy referent jest płatnikiem podatku VAT, referencje, dowód uiszczenia wadium w wysokości 500,00 zł. wpłacone na konto w
Banku PKO SA nr rachunku 88 1240 4432 1111 0000 4722 3840 do dnia 11.07.2014 r.
 Po zakończeniu prac wykonawca zobowiązany jest do przekazania pełnej dokumentacji wraz z posiadanymi aktualnymi uprawnieniami.
        Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 16.07.2014 r w siedzibie Krakowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Kraków ul. Rękawka 19 w godz. 9 do 15.
 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.07.2014 
Ogłoszenie wyboru oferty wywieszone zostanie na tablicy ogłoszeń w dniu 31.07.2014 r w siedzibie KSM ul. Rekawka 19.

Termin rozpoczęcia 01.08.2014 r zakończenie 30.08.2014 r.

Termin zapłaty za wykonane prace 30 dni od odbioru technicznego oraz złożenia prawidłowej faktury końcowej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferty oraz prowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami i prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn,

Wszystkie niezbędne informacje można uzyskać pod  numerem tel. 12 263-24-30Zaproszenie do składania ofert w przetargu nieograniczonym

Krakowska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Kraków ul. Rękawka 19
ogłasza
PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
na wykonanie :

Wykonanie projektu oraz budowę instalacji solarnej dla budynków mieszkalnych K.S.M Kraków ul. Krakusa 10

Oferta zawierać powinna :

               Kosztorys ofertowy na wyżej wymienione prace, w którym należy przewidzieć wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz podanie okresu gwarancji , a także wyciąg Rejestru Firmy z określeniem działalności oraz osób uprawnionych do jej reprezentowania, podanie czy referent jest płatnikiem podatku VAT, referencje, dowód uiszczania wadium w wysokości 3000 zł wpłacone na konto w Banku PKO SA nr rachunku 88 1240 4432 1111 0000 4722 3840 do dnia 21.07.2014 r
                Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 24.07.2014 r. w siedzibie Krakowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Kraków ul. Rękawka 19 w godz. 9 do 15. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.07.2014 r.
Ogłoszenie wyboru oferty wywieszone zostanie na tablicy ogłoszeń w dniu 31.07.2014 r w siedzibie KSM ul. Rękawka 19
Dokumentacja na w/w zadania do nabycia w siedzibie Spółdzielni w cenie 50 zł wpłata na konto bankowe KSM.
Termin rozpoczęcia 1.09.2014 r zakończenie 30.09.2014 r
Termin zapłaty za wykonane prace 30 dni od odbioru technicznego oraz złożenia prawidłowej faktury końcowej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferty oraz powadzenia negocjacji z wybranymi oferentami i prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Wszystkie niezbędne informacje można uzyskać pod numer telefonu 122632430
Zaproszenie do składania ofert w przetargu nieograniczonym

Krakowska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Kraków ul. Rękawka 19
ogłasza
PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
na wykonanie :

remontu instalacji centralnego ogrzewania w budynku biurowym K.S.M Kraków ul .Skośna 12 polegający na wymianie orurowania, grzejników, zaworów grzejnikowych, montaż czytników ciepła

Termin zapłaty za wykonane prace 30 dni od daty ich zakończenia , potwierdzony protokołem odbioru oraz złożenia prawidłowej faktury końcowej
termin wykonania pd 1.08.2014 r do 30.08.2014 r
Oferta powinna zawierać :

Kosztorys ofertowy na wyżej wymienione prace, szczegółowo opracowany na podstawie dokumentacji KSM, w której należy również przewidzieć wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
Wymagany okres gwarancji 5 lat. Aktualny wyciąg z Rejestru Firm z określeniem działalności oraz osób uprawnionych do jej reprezentowania. Podanie czy oferta jest płatnikiem VAT. Referencje. Dowód uiszczenia wadium w wysokości 2000,00 zł wpłacone na konto w Banku PKO SA nr rachunku 88124044321111000047223840 do dnia 23.06.2014 r Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 24.06.2014 r w siedzibie Krakowskiej spółdzielni Mieszkaniowej Kraków ul .Rękawka 19 w godzinie od 9.00 do 15.00 . Otwarcie kopert nastąpi w dniu 25.06.2014 r a ogłoszenie wyboru oferty zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie KSM Kraków ul. Rękawka 19. Spółdzielnia  zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferty oraz prowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami i prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 122632430. Dokumentacja na w/w zadania do nabycia w siedzibie Spółdzielni w cenie 50,00zł wpłata na konto bankowe KSM.

Kraków 23.04.2014 r.Zaproszenie do składania ofert w przetargu nieograniczonym

Krakowska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Kraków ul. Rękawka 19
ogłasza
PRZETARG NA WYKONANIE :

Wykonanie remontu elewacji w budynku typ. Namysłów w Krakowie ul. Jerzmanowskiego 37 polegający na : pomniejszeniu otworów okiennych ok. 45 m2 wymiana okien wraz z montażem krat o wym. 1.50 x 1.50 szt 26, 1.00 x 1.50 szt. 6, 1.20 x 0.55 szt. 6, wymiana drzwi zewnętrznych o wym. 2.00 x 0.99 szt 4, docieplenie ścian styropianem gr. 5 cm wraz z obudową blachą trapezową powlekaną T - 14, obrobienie otworów okiennych oraz parapetów zewnetrznych, wykonanie opaski wokół budynku.

OFERTA ZAWIERAĆ POWINNA :

Kosztorys ofertowy na wyżej wymienione prace, w którym należy przewidzieć wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz podanie okresu gwarancji, a także wyciąg z Rejestru Firmy z określeniem działalności oraz osób uprawnionych do jej reprezentowania, podanie czy referent jest płatnikiem podatku VAT, referencje, dowód uiszczenia wadium w wysokości 2000,00 zł wpłacone na konto w Banku PKO SA nr rachunku 88 1240 4432 1111 0000 4722 3840 do dnia 9.02.2014 r. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 10.02.2014 r. w siedzibie Krakowskiej Spółdzielni mieszkaniowej Kraków ul. Rękawka 19 w godz. 9.00 do 15.00. Otwarcie kopert nastąpi w dniu 11.02.2014 r. a ogłoszenie wyboru oferty wywieszone zostanie na tablicy ogłoszen w siedzibie KSM ul. Rękawka 19

Termin rozpoczęcia prac 24.02.2014 r zakończenia 11.04.2014 r

Termin zapłaty za wykonane prace 30 dni od odbioru technicznego oraz złożenia prawidłowej faktury końcowej. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferty oraz prowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami i prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn,.

Wszystkie niezbedne informacje można uzyskać pod  numerem tel. 12 2632430. Dokumentacja na w/w zadania do nabycia w siedzibie Spółdzielni w cenie 50 zł, wpłata na konto bankowe KSM. 
Zaproszenie do składania ofert w przetargu nieograniczonym

Krakowska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Kraków ul. Rękawka 19
ogłasza
PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
na wykonanie :

cokołów zewnętrznych wokół budynków ul. Św. Benedykta 4,6,6a,6b,8,10,12 ul. Rękawka 17,19,21 ul. Krakusa 10 z granitu Strzegom palony gr 2 cm o powierzchni 260 m2

Termin zapłaty za wykonane prace 30 dni od daty ich zakończenia, potwierdzony protokołem odbioru oraz złożenie prawidłowej faktury koncowej.

Termin wykonania od 22.07.2013 r do 22.08.2013 r.

Oferta powinna zawierać :

Kosztorys ofertowy na wyżej wymienione prace, szczegółowo opracowany na podstawie dokumentacji KSM w którym należy również przewidzieć wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Wymagany okres gwarancji 5 lat. Aktualny wyciąg z Rejestru Firm z określeniem działalności oraz osób uprawnionych do jej reprezentowania. Podanie czy oferent jest płatnikiem VAT. Referencje. Dowód uiszczenia wadium w wysokości 2000,00 zł wpłacone na konto w Banku PKO SA nr rachunku 88124044321111000047223840 do dnia 01.07.2013 r. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 02.07.2013 r. w siedzibie Krakowskiej Spółdzielni Mieszkanuiowej Kraków ul. Rękawka 19 w godzinach od 9.00 do 15.00. Otwarcie kopert nastapi w dniu 03.07.2013 r. a ogłoszenie wyboru oferty zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie KSM Kraków ul. Rękawka 19. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferty oraz prowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami i prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 12 263-24-30 Dokumentacja na w/w zadanie do nabycia w siedzibie spółdzielni w cenie 50,00 zł wpłata na konto bankowe KSM.


 
Zaproszenie do składania ofert w przetargu nieograniczonym

Krakowska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Kraków ul. Rękawka 19
ogłasza
PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
na wykonanie :

na wymianę wodomierzy ciepłej i zimnej wody oraz ciepłomierzy w budynkach Krakowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej :

Wodomierz zimnej wody    szt.11

Wodomierz ciepłej wody    szt.8

Ciepłomierze                       szt.20

Termin wykonania: 10.06.2013 r.

Oferta powinna zawierać :

Kosztorys ofertowy na wyżej wymienione prace , w którym należy przewidzieć wszystkie koszty związane z realizacja zamóienia.

Podanie okresu gwarancji. Aktualny wyciąg z Rejestru Firm z określeniem działalności oraz osób uprawnionych do jej reprezentowania. podanie czy oferent jest płatnikiem VAT. Referencje. Dowód uiszczenia wadium w wysokości 200 zł wpłacone na konto w Banku PKO SA nr rachunku 88124044321111000047223840 do dnia 15.05.2013 r. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 17.05.2013 r. w siedzibie Krakowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Krakó ul. Rękawka 19 w godz od 9.00 do 15.00. Otwarcie kopert nastąpi w dniu 20.05.2013 r a ogłoszenie wyboru oferty zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie KSM Kraków ul. Rękawka 19. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferty oraz prowadzenie negocjacji z wybranymi oferentami i prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 12 2632430

 

Kraków 23.04.2013 r